Vänta litet
Mitt ute i Bottenviken, 17 km från land, sticker Vänta litets fyr upp.

I "Segelhandbuch für die Ostsee" från år 1907 står följande om Vänta litets grund:

Väntalitetsgrund, ca 8,8 sjömil sydost om Hernöklubb, består av två i ostnordostlig riktning liggande grund, med ett inbördes avstånd av en sjömil.

Det västra, med 3,9 m vattendjup, är utmärkt med en röd spirtunna med boll och kvast på sydvästra sidan.

Det östra, med 6 m vattendjup, är utmärkt med en svart spirtunna med boll på nordöstra sidan.

 
     

Väster om grundet går man fritt om man inte styr nordligare än 308º mot Hernöklubb, eller inte styr nordligare än 323º mot Lungö fyr. Öster om grundet går man fritt om man inte styr västligare än 327º mot Hernöklubb, eller inte styr västligare än 341º mot Lungö fyr.

Om man skall angöra Dalunds stenbåk, går man fritt norr om grundet om man inte styr västligare än 285º mot båken. Söder om grundet går man fritt om man inte styr nordligare än 272º.
Grunden, som består av stenhögar och klippspetsar, är omgivna av ytterst olika vattendjup och kan således inte säkert närmas med hjälp av lodning.

1972 uppfördes en bottenfast fyr på den ostligaste grundklacken.
Fyrtornet är 20 m h (19 m ö h) och tvåfärgat, orange upptill och svart nedtill.
Fyrkaraktär: Fl 3 s (en blixt var 3:e sekund).

Foto: Ulf Weidmert

<< Tillbaka