Lövuddens ångsåg (1903 – 1950)
1903 anlades en ångsåg om två ramar på Lövudden i Gådeå, av Löfuddens Träförädlings AB. Verkställande direktör var F O Palmgren, Härnösand.

Sågen tillbyggdes senare med två hyvelmaskiner.

1912 övertogs rörelsen av det nybildade Löfuddens AB.

1949 övertogs sågen av Torsviks AB.
Ett år senare, 1950, lades driften ned.

1960 revs byggnaderna.

 


Lövuddens ångsåg då det begav sig.

 
 
 
     
Flera lämningar av hamnkonstruktioner finns i vattnet vid Lövudden som minner om den tidigare ångsågsepoken.

Foto: Lars Göran Spång.
 
     
 
<< Tillbaka