Härnösands ångsåg (1859 – 1926)
1859 förvärvade C F Brockman en tomt på Kronholmen. Här uppfördes en såg med två dubbla ramar.

1860 inköptes "Nya varvet". Nu fick man utrymme för brädgård och utskeppningsplats.

1861-65 utgjordes sågen av två dubbla ramar samt en kantsåg.

1866-70 utgjordes sågen av två dubbla ramar och två enkla ramar.

1882 förlängdes såghuset med nytt maskineri och sex enkla ramar.

1923 gick Härnösands Ångsågs AB i konkurs och sågen kom att ingå i det nybildade
Björknäs Nya Sågverks AB.

1925 såldes bolaget till Kramfors AB.

1926
revs sågen.

<< Tillbaka